Demokratski Narodni Savez

Treći put za NSRS

Kandidati za Narodnu skupštinu Republike Srpske – Izborna jedinica 1

1.Duško Ivić
2.Milena Marić-Ciganović
3.Dragan Brdar
4.Mladen Šicar
5.Danijela Režak
6.Duško Tomić
7.Dragomir Bijelić
8.Dragana Pavić
9.Mirjana Bašić
10.Gordana Mikić
11.Ljiljana Milašin
12.Dragan Romčević