Darko Banjac
Darko Banjac, rođen 02.09.1978. godine u Kozarskoj Dubici. Član Zakonodavnog odbora NSRS. Bio je član Interparlamentarne skupštine pravoslavlja kao i delegat u Vijeću naroda RS od 2006. do 2010. godine. Savjetnik predsjedavajućeg VN RS od 2010. do 2012. godine, od 2012. do danas narodni poslanik u NS RS.

Direktor je Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica. Predsjednik je Narodne partije Srpske. Po zvanju master pravnih nauka.

Oženjen i otac jednog djeteta. Živi sa porodicom u Kozarskoj Dubici.

#ZnamoZAŠTO

Marina Krneta
Marina Krneta je naš kandidat za narodnog poslanika u NSRS pod rednim brojem 11 i jedan je od naših najmlađih kandidata u čitavoj Republici Srpskoj. Marina je i potpredsjednik Aktiva mladih Narodne partije Srpske i jedan od osnivača GrO NPS Prijedor.

Marina je rođena 1995. godine, osnovnu školu „Jovan Cvijić“ završila je u Brezičanima, a srednju ekonomsku školu u Prijedoru. Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača upisuje 2014. godine, smjer strukovni vaspitač za tradicionalne igre, a 2018. godine stiče zvanje diplomirani vaspitač za tradicionalne igre.

Kulturnim amaterizmom aktivno se bavi od 2009. godine pa sve do danas. Trenutno je angažovana u dva kulturno umjetnička društva, usavršavajući praktični i istraživački dio prenošenja kulture i tradicije našeg naroda. Pored ovoga angažovana je kroz omladinski aktivizam i humanitarni rad u Prijedoru.

Marina je zaposlena u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, na mjestu stručnog saradnika za finansijske poslove