GORANA BOSANČIĆ

Rođena 08.06.1959.godine u Prijedoru. Završila Pedagošku akademiju u Banjaluci. Radila u RŽR Ljubija. U Osnovnoj školi “Petar Kočić” radi od 1997.godine, a od 2012.godine obavlja funkciju direktora. Predsjednica je Aktiva žena SNSD-a Prijedor i član GrO SNSD-a Prijedor. Od 2016. članica Izvršnog komiteta AŽS RS. Odbornica u Skupštini grada Prijedora. Majka dvoje djece.