RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Neko će biti sklon da u nečemu popusti ali pazite da ne budete naivni i da poverujete u nešto što vam…