Za srijedu, 7.februar 2018.godine sa početkom u 10:00 časova, zakazana je 14. Sjednica Skupštine grada Prijedora.

Pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 17 tačaka o kojima će se raspravljati.

Dnevni red:
1. Aktuelni čas;
2. Prijedlog Programa rada Skupštine grada Prijedora za 2018. godinu,
3. Prijedlog Poslovnika Skupštine grada Prijedora,
4. Prijedlog Etičkog kodeksa Skupštine grada Prijedora,
5. Prijedlog Odluke o visini boravišne takse na području grada Prijedora za 2018. godinu,
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama grada
Prijedora,
7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora,
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Plana parcelacije „Pašini konaci“,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene dijela Regulacionog plana RŽR Ljubija –
„Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Plana parcelacije za lokaciju „Rastičani“ u sklopu
Nacionalnog parka „Kozara“,
11. Izvještaj o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ za 2017. godinu,
12. Informacija o realizaciji Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2017. godini,
13. Informacija o realizaciji Programa korišćenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i
srednjim preduzećima u 2017. godini,
14. Informacija o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2017. godini,
15. Informacija o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora Grada Prijedor u 2017. godini,
16. Plan implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedor (2014 – 2024.), za period 2018-2020.
godine,
17. Referati iz imovinsko – pravne oblasti

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com