U Centru za socijalni rad u Prijedoru uspješno je okončana još jedna edukacija za hraniteljske porodice. Ukupno njih deset prošlo je isto toliko edukativnih radionica i na kraju dobilo diplome da ”mogu brinuti o djeci koja su im povjerena na staranje“.

Dio Pravilnika

U Prijedoru trenutno ima 25 hraniteljskih porodica u kojima je smješteno 31 dijete. Sanja Topić, psihologinja u Centru za socijalni rad, podsjeća da je edukacija dio Pravilnika o hraniteljstvu i Zakona o socijalnoj zaštiti RS.

– Cilj radionica je da se hranitelji osnaže za brigu o djeci da bi lakše prebrodili određene situacije poput poteškoća u ponašanju – kaže Topić.

Naglašava da su obuhvatili više tema vezanih za potrebe djece, porodično funkcioniranje, odgajanje, komunikaciju… Sva predavanja bila su prilagođena hraniteljskim porodicama, na način da ih lakše razumiju, mada u Centru ističu da ovakvim porodicama u svakom trenutku stoje na raspolaganju.

Znaju to dobro i Milka Štrbac i Jasima Topalović. Štrbac ima četvero odrasle djece, a sad brine o jednom dječaku, dok Topalović vodi brigu o svoja dva unuka koja su joj povjerena na staranje.

Bez problema

Kako su nam rekle, nemaju nikakvih problema s odgojem djece. U Centru im pomažu, djeca idu u školu, dobra su, solidno uče…

Druga radionica

Inače, ovo je druga radionica koju Centar za socijalni rad organizira za hraniteljske porodice. Prošle godine sličnu radionicu završilo je 14 ovakvih porodica s područja Prijedora.

Dnevni avaz