Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine u nastavku suđenja za ratni zločin počinjen na području Prijedora ispričao da je vidio autobus u kojem su bili civili uhapšeni u rejonu Miske Glave, a za koje je čuo da su strijeljani.

Ljuban Vila posvjedočio je da mu je informaciju da je oko sto muslimana uhapšeno u rejonu Miske Glave i odvedeno u pravcu “Doma” prenio pokojni Milorad Tomić.

“Pretežno civili i oni su dovedeni na stadion Ljubija. Mogao sam čuti, nešto u principu kao jauk, kao galama”, izjavio je Vila, tadašnji pripadnik Interventnog voda pri komandi Šeste motorizovane brigade Vojske Republike Srpske (VRS).

Svjedok je pojasnio da je vidio dolazak Sime Drljače pred Vatrogasni dom, kada je razgovarao s Kneževićem zvanim Zemunac. Iz njihovog razgovora, kako je kazao, zaključio je da su civili trebali biti upućeni prema Travniku.

Prema riječima svjedoka, vidio je i Slobodana Taranjca koji je bio dalje od njih, nekih 15 metara od ulaza, i nije imao s njim kontakt.

U večernjim satima, svjedok je naveo, primijetio je autobus koji je bio kod rampe na ulazu u rudnik.

“Autobus je prolazio pored mene pet-šest metara. Mogli su se vidjeti ljudi unutra, ljudi civili. Bili su to ljudi koji su uhapšeni u Miskoj Glavi”, kazao je svjedok, dodavši da misli da su Kneževnić zvani Zemunac i Simo ušli u autobus, a da je naknadno ušao i Marinko Praštalo, koji je bio u vidno alkoholiziranom stanju, ali bez naoružanja.

Nakon što mu je predočeno da je u istrazi naveo da je bio prisutan i izvjesni Goran iz Miske Glave, svjedok je potvrdio da ostaje kod navoda iz te izjave.

Svjedok je kazao da je nedugo kasnije naišla hitna služba i da mu je osoba iz hitne rekla da ima ranjenog na području “Kipe”. Taj ranjenik, svjedoku je pričao da su ljudi izvođeni i da je pucano u njih. “Lice po prezimenu Knežević je otvorilo vatru i njega ranilo. Za civile je rekao da su strijeljani”, kazao je Vila, prenoseći riječi ranjene osobe.

Za naređivanje ubistva na lokalitetu rudnika “Ljubija” kod Prijedora optuženi su Slobodan Taranjac, Milodrag Glušac, Ranko Babić i Ranko Došenović. Babić, Došenović i Marinko Praštalo su optuženi za sprovođenje civila na fudbalski stadion “Ljubija”, gdje su zlostavljani i mučeni, a neki ubijeni.

Tužilaštvo BiH tereti Taranjca, Glušca, Babića, Došenovića i Radeta Zekanovića da su naredili ili prešutno bili saglasni jer su uhapšeni civili, njih oko 110, bili zatvoreni u nehumanim uslovima u Domu “Miska Glava”, gdje su mučeni, udarani i podvrgnuti torturama.

S njima su optuženi i Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, kojima se na teret stavlja da su 27. jula iz Doma “Miska Glava” izveli 11 osoba i ubili ih na Hozića kamenu, te njihova tijela zakopali. Taranjac, Glušac, Babić i Došenović su optuženi da su prikrili taj zločin.

Taranjac je optužen kao predsjednik Kriznog štaba Ljubija i čelnik civilne vlasti, Glušac u svojstvu zamjenika komandanta Šestog ljubijskog bataljona 43. brigade VRS-a, Babić kao operativac, a Došenović kao pomoćnik komandanta za bezbjednost, a ostali kao pripadnici “Miskoglavske čete” te vojne i civilne policije.

U nastavku svjedočenja, Vila je kazao da Taranjac nije davao vojne zadatke, potvrdivši da je bio civilna vlast i predsjednik Kriznog štaba.

Negirao je i da je čuo da je optuženi Marinko Praštalo izvodio ljude iz autobusa i pucao.

Na ovom ročištu, vještaci Alma Bravo-Mehmedbašić i Zijah Gavrankapetanović su utvrdili da optuženi Rade Zekanović ima više hroničnih bolesti, ali da je sposoban pratiti suđenje, uz pauze od po 90 minuta zbog uzimanja terapije.

Nastavak suđenja biće zakazan naknadno.

BIRN