U prostorijama Agencije za lokalni ekonomski razvoj “PREDA-PD” u našem gradu danas je uručena vrijedna oprema direktorima tri osnovne škole, “Petar Petrović Njegoš” iz Busnova, te “Petar Kočić” i “Desanka Maksimović” iz Prijedora.

Radi se o opremi koja je nabavljene putem projekta “Poboljšanje kvaliteta nastave u osnovnim školama” vrijednog 9.450 KM.

Riječ je o zajedničkoj aktivnosti Gradske uprave Prijedor(5.000 KM), kompanije ArcelorMittal Prijedor (3.000 KM) i Agencije “PREDA-PD” (1.450 KM).

Pomenutim školama dodijeljena su nastavna sredstva i oprema koja će se koristiti u informatici, matematici, hemiji, biologiji i drugim predmetima od značaja za modernizaciju nastavnih procesa, kako bi škole mogle da prate razvojne trendove i koriste inovacije u radu sa djecom.

Projekat “Poboljšanje kvaliteta nastave u osnovnim školama” predstavlja zajedničku inicijativu Grada Prijedora, kompanije ArcelorMittal i Agencije “PREDA-PD” na pokretanju aktivnosti poboljšanja kvaliteta osnovnog obrazovanja na području našeg grada, sa ciljem da se osigura da učenici iz osnovnih škola izlaze sa dovoljno razvijenim bazičnim kompetencijama koje su im potrebne za nastavak školovanja i za bolje snalaženje u privatnom i javnom životu.

Tekst i foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com