Prijedorska komunalna preduzeća zadovoljna su poslovnim rezultatima ostvarenim u 2017. godini. Završen je veći broj infrastrukturnih projekata, a vodovodna mreža sanirana na više mjesta u gradu.

Iz ovih preduzeća za narednu godinu najavljuju nova ulaganja, kako bi se povećao kvalitet usluga.

Iako su i ove godine bila suočeni sa poteškoćama u radu, prijedorska komunalna preduzeća ispunila su očekivanja građana, koji su uglavnom zadovoljni kvalitetom pruženih usluga.

U gradskom Vodovodu ističu da su ovu godinu obilježila ulaganja u obnovu vodovodne mreže. Zadovoljni su i poslovnim rezultatom, koji je znatno poboljšan u odnosu na prethodne godine. Najveći problem je i dalje naplata potraživanja.

Međutim, to neće uticati na cijenu vode.

“Po našim procjenama, u 2018. godini ne mislimo podnositi zahtjev za promjenu cijene, vidjećemo kakva će kretanja biti, ali sigurno je da do 2018. godine neće doći do promjene cijene usluga”, istakao je Vukašin Šipka, izvršni direktor za ekonomske poslove Vodovod Prijedor.

I prijedorske Komunalne usluge godinu će završiti pozitivinim poslovnim rezultatom. Godišnji plan je ispunjen, a nabavljen je i novi kamion za odvoz smeća. U ovom preduzeću već se prave planovi za naredni period.

“Mi sada pravimo dugoročan plan za period od četiri godine. Predvidjeli smo velike aktivnosti i kada su u pitanju poslovi oko groblja i deponije, ali i izgradnji upravne zgrade u krugu Puharske”, rekao je Milanko Dujo, direktor Komunalne usluge Prijedor.

Iako je tenderska procedura u toku, iz Komunalnih usluga ističu da su pored neophodne mehanizacije, obezbijeđene i dovoljne količine soli, rizle i uree za zimsko održavanje puteva.

RTRS