Direktorica Javne ustanove Centar „Sunce“ Prijedor Slađana Radaković i nastavnik Dragan Babić, boravili su u radnoj posjeti Minhenu u periodu od 8. do 10. novembra 2017.godine.

-Ovom posjetom nastavljena je saradnja sa fakultetom „Munich academy for social pedagogy“ čiji predstavnici sa svojim studentima redovno posjećuju i pomažu rad naše obrazovne ustanove od 2001.godine. Troškove studijskog putovanja snosio je Grad Prijedor a troškove smještaja i boravka domaćini iz Njemačke. Pored predstavnika našef Centra u posjeti je bila delegacija predstavnika predškolskiih ustanova iz Sanskog Mosta – rekla je Radakovićeva.

Ona je dodala da je cilj posjete bila razmjena iskustava i upoznavanje prakse rješavanja problema koji se javljaju u radu sa djecom i omladinom sa posebnim potrebama.

Aktivnosti tokom boravka u Njemačkoj obuhvatale su upoznavanje sa radom predškolskih ustanova u Minhenu sa posebnim naglaskom na vrtić po skandinavskom modelu, „Šumski dječiji vrtić“, čiji se rad odvija isključivo u šumskom okruženju, na otvorenom prostoru tokom čitavog boravka i bez obzira na klimatske uslove. Zanimljivo je da djeca tokom boravka u šumi ne donose i ne koriste gotove plastične igračke nego sami izrađuju igračke od onog što pronađu u prirodi. Studije su pokazale da ova djeca imaju bolju motoriku, razvijeniju maštu i da su zdravija.

Posjećena je i „Ernst-Barlah“ škola koja je ujedno i rehabilitacioni centar „Pfenning Parade“ u Minhenu. Ovaj Centar posjećuju djeca predškolskog uzrasta, osnovne i srednje škole. Zanimljivo je da se u školu primaju djeca sa invaliditetom i djeca bez razvojnih smetnji te ih stalno prate pedagozi, njegovatelji i terapeuti.

Obavljena je i posjeta „Salsianumu centru“ koji je osnovan 1919. godine pod pokroviteljstvom Don Johannes Bosca, sveštenika Karitas centra, koji prihvata mlade ljude izbjeglice iz ratnih zona i obezbjeđuje im smještaj, ishranu i školovanje.

Prijedorčani i Sanjani su obišli i mjesto Steinhöring gdje su upoznati sa čitavom paletom sadržaja i aktivnosti u kojima učestvuju osobe sa posebnim potrebama, od bravarskih, stolarskih i tekstilnih radionica do uzgoja bio hrane u plastenicima i do farme od 150 volova o kojima se te osobe staraju. U svemu tome učestvuju i osobe sa posebnim potrebama i invaliditetom svih starosnih dobi. Bitno je napomenuti da je ustanova i tržištem hrane podržana i uvezana sa industrijom iz okruženja te da svi učenici u radionicama i proizvodnji dobijaju adekvatnu novčanu naknadu.

-Smatramo da je ovo bila vrlo korisna i sadržajna posjeta te se nadamo nastavku odlične saradnje sa prijateljima iz Njemačke te razmjeni korisnih iskustava koje nam pruža mogućnost da primjere dobre prakse primijenimo i u našoj zajednici – rekla je Slađana Radaković, direktorica Centra „Sunce“.

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com