Nastavnik istorije – OSNOVNA ŠKOLA “DESANKA MAKSIMOVIĆ” OŠTRA LUKA

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 30.11.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik istorije na 2 časa redovne nastave, 1 izvršilac bez radnog iskustva – pripravnik, na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
– da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 102/14 i 45/16) a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, u trajanju tri godine ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca imaće kandidati prema sljedećem redu:
1) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,
2) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i
3) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 102/14 i 45/16) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene obaviće se testiranje i intervju.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 01.12.2017.godine u 10,00 časova u prostorijama JU OŠ «Desanka Maksimović» u Oštroj Luci. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a za kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu škole, JU OŠ “Desanka Maksimović“, Oštra Luka 110 b, 79263 Oštra Luka, sa naznakom “za konkurs”.

Zavod za zapošljavanje RS

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR P... Prijem 3 nastavnika - „Srednjoškolski centar Prijedor’’ u Prijedoru Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 2...
KONKURS ZA POSAO: MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR PRIMA TR... Prijem 3 nastavnika - MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 25.10.2018. Broj i...
KONKURS ZA POSAO: MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ PRI... Profesor vjeronauke - MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 18.10....
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR GIMNAZIJE “SVETI SAVA” ... JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU GIMNAZIJE „SVETI SAVA“ PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor ...
KONKURS ZA POSAO: OŠ “PETAR KOČIĆ” PRIJEDOR PRIMA... Prijem 3 profesora - OSNOVNA ŠKOLA “PETAR KOČIĆ” PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 18.10.2018...
KONKURS ZA POSAO: OŠ “ĆIRILO I METODIJE” TRNOPOLJE... Prijem 5 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLJE Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do:...
KONKURS ZA POSAO: OŠ “JOVAN DUČIĆ” LAMOVITA PRIMA ... Voditelj produženog boravka - OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN DUČIĆ” LAMOVITA Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do...
KONKURS ZA POSAO: UGOSTITELJSKO-EKONOMSKA ŠKOLA PR... Prijem 3 nastavnika - Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 18.10...