Odjeljenje za finansije prijedorske Gradske uprave organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2018. godinu, na kojoj su učestvovali građani, predstavnici Mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Predviđeno je više od 41 milion maraka ili više od sedam odsto u odnosu na prijedlog rebalansa budžeta.

“Ono što je bitno reći za Nacrt budžeta za narednu godinu jeste da smo ga radili u skladu sa dokumentom okvirnog budžeta 2018-2020. godina, da su uravnoteženi prihodi i rashodi, da je gornja granica prihoda dirigovala rashode u svim mogućim kategorijama. Nacrtom budžeta za 2018. godinu prije svega obezbijeđeno je funkcionisanje gradske administrativne službe”, rekla je Biljana Malbašić, načelnica Odjeljenja za finansije Grada Prijedora.

RTRS