U Prijedoru je održana završna javna rasprava o Nacrtu Statuta grada Prijedora.

Sekretar Skupštine grada Prijedora Željko Škondrić je istakao da je rasprava pokrenuta nakon 11.skupštinskog zasjedanja i bila je otvorena 15 dana.

„Ovom raspravom data je još jedna mogućnost zainteresovanim subjektima i građanima da daju svoje primjedbe i sugestije na ovaj dokument kao najvažnijem gradskom aktu kojim se reguliše rad i funkcionisanje lokalne samouprave“, rekao je Škondrić.

On je dodao da se na ovaj način vrši i neophodno usklađivanje Statuta sa Zakonom o lokalnoj samoupravi koji je donesen prošle godine kao i Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Novi statut bi trebao biti usvojen na slijedećoj sjednici Skupštine grada, a kao akt ima 36 strana, sa 10 poglavlja i 136 članova kojim se, pored ostalog, reguliše i pitanje gradske imovine i saradnje Grada sa drugim subjektima.

Prijedorgrad.org