Profesor harmonike – MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 10.08.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor harmonike – diplomirani muzičar – akordeonista VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI:
1)
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
(3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2)uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3)dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom
6)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

(4) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 15.08.2017. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.
Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.
(5) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu:
JU Muzička škola „Savo Balaban“
Branislava Nušića br. 9
79 101 PRIJEDOR

Zavod za zapošljavanje RS

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR Građevinski tehničar - D.O.O. „GRADINVEST“ PRIJEDOR Oblast: Građevinarstvo i geodezija Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Broj izvrš...
KONKURS ZA POSAO: ADMINISTRATOR Poslodavac: NICROM COOLING DOO Oblast: Administrativne i slične usluge Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 13.07.2016. ...
OGLAS ZA POSAO: MEDICINSKI TEHNIČAR USZ DOM ZA STARIJA LICA "NAŠ DOM ENA" KOZARUŠA-PRIJEDOR OGLAS Oblast: Dom za starija lica Rad na: Neodređeno vrijeme Zanimanje: Medicinski...
OGLAS ZA POSAO: RADNIK/RADNICA U UGOSTITELJSKOM OB... Ugostiteljskom objektu caffe bar Michelangelo iz Prijedora hitno je potreban radnik/radnica sa iskustvom. U obzir dolaze samo ozbiljni radnici koji...
KONKURS ZA POSAO: NASTAVNIK/PROFESOR BIOLOGIJE U O... Nastavnik/profesor biologije - OSNOVNA ŠKOLA ”PETAR KOČIĆ” PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno d...
KONKURS ZA POSAO: RAČUNOVOĐA Računovođa - “Masterwood” d.o.o. Prijedor Oblast: Računovodstvo, knjigovodstvo, revizija Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Broj izv...
KONKURS ZA POSAO: SUDIJSKI PRIPRAVNIK-VOLONTER Sudijski pripravnik -volonter - Osnovni sud u Prijedoru Oblast: Pravo Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 25.08.2016. Br...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR ŠKOLE KONKURS za izbor direktora škole - OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLJE Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor ...