RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Ovo je povoljan dan da se usamite i da razmislite dobro o svemu tako da dođete do najjasnije ideje o tome šta želite da učinite ili kako da nađete najakši način da realizujete vaše planove. Sve što radite je rezultat vašeg jakog osećaja dužnosti.