Kažu da ko može dobro da jede može dobro i raditi.

Danas, 13. maja 2017. godine su članovi i simpatizeri Planinarskog društva “Klekovača” definitivno opravdali drugi dio ove tvrdnje.

Naime na području oko planinarskog doma “Kotlovača” organizovana je radna akcija kojo se odazvalo dvadesetdvoje članova.

Jedan dio družine je pristupio čišćenju i uređenju staze Rajkovići – Kotlovača koji vodi od ulaza u Nacionalni park pa do samog doma većim dijelo uz i iznad potoka Kotlovača.

Radilo se na uklanjanju stabala koja su još prije deset godina pala na već pripremljenu stazu, uklanjanju odrona i šiblja.

Pripremana je i sam podloga staze, proširivanjem na određenim mjestima ili ukopavanjem.

Ova staza će u mnogome skratiti put od doma prema Rajkovićima ali i stazama koje idu od Mrakovice, Jankovića i Zečijeg kamena, Bešića poljane, Vrnovice, Kozaračkog kamena prema Rajkovićima i obrnuto.

Dužina joj je oko 2,5 km i može se preći za 20 minuta.

Današnjom akcijom vrijednih planinara ona je pripremljena za markiranje a u saradnji sa Nac. parkom biće postavljeni putokazi i ostala signalizacija koja je propisana od strane Parka.

Dosta posla je bilo i oko planinarskog doma.

Generalno je očišćen od temelja do krova.

Dom se redovno održava i čisti ali bilo je potrebno napraviti veliko proljetno spremanje.

Djevojke su prale prozore, čistile prostorije i toalete.

Posađeno je i dosta cvijeća tako da je dom “procvjetao”.

Oko doma je pokošena trava i sitno šiblje a obale potoka takođe pokošene.

Vršeno je i nasipanje kamena prema juče napravljenoj nadstrešnici sa stolom i klupama.

Uređeni su odvodni kanali za oborinske vode.

Na kraju dana su se sve družine sastale kod doma uz vatru i potvrdili rečenicu sa početka ovog teksta.

Bilo je mesa raznih sorti a i pića…

Dogovor kuću gradi, tj. naš planinarski dom i Društvo.

PD Klekovača