Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor raspisao je 8. maja 2017. godine konkurs za prijem djece u jaslice i vrtić za školsku 2017/2018. godinu.

Ukupno ima mjesta za 89 mališana.

U centralnom objektu vrtića „Radost“ planiran je upis 48 djece, u vrtiću „Đurđevak“ na Urijama 28 djece, u vrtiću „Cvrčak“ na Pećanima 7 djece, u vrtiću „Snježana“ na Pećanima 7 djece

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Zahtjevi se popunjavaju u prostorijama Vrtića „Radost“, Vuka Karadžića 21 u kancelariji broj 1, kod sekretara.

Rezultati konkursa biće objavljeni u roku od 8 dana po zatvaranju konkursa.

Napomena:
Roditelji čija djeca imaju nalaze, a koji govore o bilo kojem nivou usporenog razvoja, obavezni su to dostaviti prilikom konkursa. Takođe, svi su dužni dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za dijete.

Vrtić „Radost“, centralni objekat
– Djeca od 10 do 28 mjeseci – 11 djece
– Djeca od 18 do 36 mjeseci – 12 djece
– Djeca od 3 do 4 godine – 11 djece
– Djeca od 5 do 6 godina – 14 djece

Vrtić „Đurđevak“ Urije
– Djeca od 2 do 4 godine – 15 djece
– Djeca od 4 do 5 godina – 9 djece
– Djeca od 5 do 6 godina – 4 djece

Vrtić „Cvrčak“ Pećani
– Djeca od 12 do 36 mjeseci – 7 djece

Vrtić „Snježana“ Pećani
– Djeca od 5 do 6 godina – 6 djece

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com