Na području Prijedora i dalje je broj umrlih veći u odnosu na broj rođenih. Prošle godine rođeno je 765 beba, dok je broj umrlih veći za čak 570 i iznosi 1.335. Godinu dana ranije, u odnosu na 2016, broj novorođenča¬di je bio manji za 32 bebe, umrlih manji za 58.

U informaciji Odeljenja za opštu upravu navedeno je da je u prošlih pet godina najviše redovnih upisa u matične knjige rođenih bilo u 2012. godini, njih 864, a najmanje u 2015, kada je broj rođenih bilo 733.

Najmanje umrlih bilo je u 2012. godini – 1.137, a najviše u 2016. godini – 1. 335 – navedeno je u toj informaciji.

Najviše umrlih u proš¬loj godini zabeleženo je u mesnoj kancelariji matične službe u Omarskoj, njih 74. Potom slede kancelarije u Kozarcu, gde je zabeležno 59 umrlih, i u Ljubiji, gde su umrle 33 osobe. Prošle go¬dine u Prijedoru se venčalo 426 parova.

Prateći podatake o broju zaključenih brako¬va, vidimo da je u matičnu knjigu venčanih u 2012. godini najviše upisano za¬ključenih brakova, njih 441, a najmanje u 2013. godim, kada se venčalo 397 parova – objašnjavaju iz Odeljenja za opštu upravu. Navode u informaciji koju su usvojili odbornici Skupštine grada Prijedora da ovo Odeljenje nije nadležno da radi ana¬lize i razmatra uzroke koji pozitivno ili negativno utiču na rast stanovništva i da od¬govore zašto je takvo stanje treba da daju stručnjaci koji se bave tom problematikom.

EuroBlic