Firma „Israeli Investment Group“ (IIG) za pet godina je, uz blagoslov vlasti Republike Srpske, od savjetnika postala najizgledniji kupac državnog kapitala rudnika „Ljubija“, usput diskreditujući konkurentski „Arselor Mital“ Prijedor.

Naime, „EuroBlic“ je u posjedu odluke Upravnog odbora „Ljubije“ iz maja 2012. kojom se za stručno savjetovanje angažuje upravo ova firma, koja se kasnije pojavljuje kao – potencijalni kupac državnih akcija.

Draško Ljubičić, tadašnji predsednik UO u kome RS ima većinu akcija, potpisao je ugovor o stručnom savjetovanju i izradi analiza sa IIG Balkan i sa jednim od njenih pridruženih partnera. Nezvanično, cijena usluge bila je 300.000 KM.

Njihov zadatak je bio da naprave nezavisnu analizu eksploatacije, obrade i prodaje željezne rude, te da ponude program modernizacije rudnika. Međutim, postavlja se pitanje o kakvoj „nezavisnoj analizi“ se priča kada je već tada dogovoreno da IIG aplicira za koncesiju tri rudna kopa, od kojih onaj u Omarskoj koristi „Mital“.

Jednostavnije rečeno, vlast je IIG pustila u „Ljubiju“ kako bi ta firma sama sebi namjestila posao. To se vidi iz predloženih zaključaka firme iz Izraela, po kojima će kasnije vlast da postupa prema „Mitalu“ i po kojima se ponaša sada, kada je IIG predožila kao kupca „Ljubije“ za 92 miliona KM.

„Dokazi“ o prekršajima

Naime, IIG je 2012. tvrdio da je „Mital“ počinio „teške oblike kriminala“ jer je povezanim licima, poput zeničke željezare, prodavao rudu ispod cijene, čime je oštetio budžet RS za milionski iznos. Kako bi se izbjegla optužnica, IIG predlaže da oni postanu većinski vlasnik rudnika „Ljubija“ i da zajednički investiraju s „Mitalom“.

Najzanimljiviji je zaključak „savjetnika“ IIG kojim se predlaže da se „Mital“ odrekne dijela svojih 51 odsto vlasništva u zajedničkom preduzeću „Arselor Mital“ Prijedor, tako što će dva odsto prebaciti na zajednički odabranu revizorsku kuću „Dilojt“ (ili neku drugu), čime bi se stvorio procenat vlasničkog udjela 49-2-49 odsto.

Jednostavnije rečeno, „Dilojt“ bi imao kontrolni paket akcija i njihov glas bio bi odlučujući. Ukoliko „Arselor Mital“ bude ignorisao ponuđeni kompromis, predviđa se scenario koji liči na ucjenu.

– Sakupljani dokazi o prekršajima su više nego dovoljni da se počne istraga o pronevjeri prihoda u sumi od 350 do 400 miliona američkih dolara i izbjegavanje poreza u iznosu od oko 40 miliona dolara. Sud provjerava i utvrđuje nivo gubitka koji je „Arselor Mital“ izazvao državi, što je više nego dovoljno za povrat 51 odsto vlasništva državi i da se pokrene sudski proces na Međunarodnom sudu i ova priča dovede do međunarodnog nivoa, što može definitivno da ugrozi reputaciju „Mitala“ na svjetskom nivou – predlaže „savjetnik“ iz Izraela.

Predloženo – učinjeno. Poreska uprava RS 2013. kontroliše poslovanje „Arselor Mitala“ i utvrđuje da su dužni 49,5 miliona KM poreza na dobit, uključujući kamate. Međutim, taj nalaz je skrivan dvije godine, sve do 2015., kada je na dnevni red došao drugi po redu pokušaj prodaje „Ljubije“, koju je zaustavio DNS.

Tajni sastanak u Beču

Tada Poreska daje nalog za prinudnu naplatu, a s tim podacima, kao sredstvom pritiska, predstavnici Vlade RS u oktobru 2015. putuju u Beč na sastanak sa vrhom uprave kompanije „Arselor Mital“. Između ostalih, sastanku su prisustvovali ministar industrije Petar Đokić, finansija Zoran Tegeltija i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.

Mada je tada konstatovano da se o naplati skoro 50 miliona KM poreza nastave razgovori, ipak je uslijedio sudski proces u kome je „Mital“ – pobijedio. Okružni sud u Banjaluci je u septembru 2016. donio presudu u njihovu korist, uz obrazloženje da činjenice o dugovanju nisu pravilno utvrđene. Na taj način su Vlada i IIG ostali bez ključnog argumenta protiv „Arselor Mitala“.

Na tajnom sastanku u Beču, delegacija iz RS je na sto stavila i predlog IIG iz 2012. da se „Arselor Mital“ odrekne dva odsto akcija u zajedničkom preduzeću u Prijedoru. Prema zapisniku u koji je „EuroBlic“ imao uvid, ministar Petar Đokić ih je ubjeđivao da bi prenos dijela vlasničkog udjela trećim licima „dalo slobodu stranama da raspolažu svojim udjelom na način na koji žele“.

Međutim, vrh uprave „Arselor Mitala“ glatko je odbio taj prijedlog, uz obrazloženje da narušava duh privatizacije iz 2004. Da su to prihvatili više ne bi bili većinski vlasnici „Arselor Mitala“ Prijedor u kome RŽR „Ljubija“ ima 49 odsto.

Prijete povlačenjem i arbitražom

Kompanija „Mital“ spremna je da se povuče iz zajedničkog preduzeća u Prijedoru i pokrene arbitražni spor protiv RS, ukoliko IIG kupi 64,99 odsto akcija u RŽR „Ljubija“, saznaje „EuroBlic“.

Prema našim informacijama, to je Vladi usmeno saopšteno, a pismenim putem će biti i potvrđeno do kraja sedmice. „Mital“ se poziva na privatizacioni ugovor iz 2004., koji im daje pravo eksploatacije rude.

U slučaju tog scenarija bilo bi ugroženo više od 800 radnih mjesta u rudniku, ali i poslovanje željeznica RS i Federacije, koje rudu prevoze u zeničku željezaru.

EuroBlic