suma prijedorUprkos nepovoljnim vremenskim prilikama koje su pratile proizvodnju u Šumskom gazdinstvu Prijedor, u prvom polugodištu ostvaren je rezultat na granici rentabilnosti

– Bila je planirana sječa u količini od 56.472, a ostvareno je 57.706 metara kubnih. Faza sječe je izvršena sa 102 posto, Otprema drvnih sortimenata postignuta je sa 98 procenata, tako da ovo gazdinstvo ima prihod od četiri miliona i 63 hiljade maraka, dok je ostvarena dobit iznosila svega 7.150 maraka. Tome je doprinijelo i povećanje prosječne cijene za oko 4,5 KM, koja je umjesto planiranih 68, ostvarena sa 73,5 maraka po kubnom metru. Pored eksploatacije i plasmana drvih sortimenata, ovo gazdinstvo je posebno pažnju posvetilo zaštiti šumskog bogatstva od nelegalne sječe i požara – rekao je rukovodilac eksploatacije drvih sortimenata Bojan Lukač.

– Evidentirano je oko 403 metra kubna šumskih šteta, podneseno je 14 krivičnih i 16 prekršajnih prijava. U prvom polugodištu 2014. godine, evidentirano je pet šumskih požara, sa procijenjenom štetom od oko 10 hiljada konvertibilnih maraka – rekao je Lukač.

Pored ovih šteta, Šumsko gazdinstvo Prijedor, prema Lukačevim riječima, samo u prvih pet mjeseci imalo je oko 300 hiljada maraka štete na šumskim kamionskim putevima, koje su prouzrokovale padavine. Te štete su sada daleko veće, budući da se kišni period stalno produžava.

Kada je riječ o investicijama, uskoro bi trebalo da bude završen jedan šumski kamionski put dužine blizu 4,5 kilometra na području Šumske uprave Kozarska Dubica. Pored toga, pokrenute su i aktivnosti na pripremi dokumentacije za izgradnju šumskog kamionskog puta u prijedorskoj šumskoj upravi na relaciji Velika Gradina – Široka Bukva, dužine oko deset kilometara, rekao je Bojan Lukač, dodajući da će to olakšati eksploataciju na tom području.

Relativno visoke temperature u toku prošle zime pogodovale su razvoju štetočina, u prvom redu gubara i potkornjaka. Tokom januara i februara, primijećena je povećana brojnost gubara, pogotovo na šumsko-privrednom području u rejonu Privredne jedinice Kozara i Vrbaške, na granici sa Šumskim gazdinstvom Gradiška. Stoga su preduzete aktivnosti na uništavanju jajnih legala gubara na čitavom šumsko-privrednom području. Istovremeno, potkornjak je napadao četinarske šume i sva stabla koja su otkrivena, posječena su i uklonjena iz šume, jer je to jedina mjera za suzbijanje ovoga štetnika, pojasnio je Lukač.

Tekst – Kozarski vjesnik
Foto – Aleksandar Drakulić