gradska upravaGrad Prijedor pozvao je metaloprerađivačke firme da konkurišu za podsticaje za sertifikaciju odnosno uvođenje jednog od pet standarda kvaliteta u oblasti metaloprerade.

Projekat „Fond za kvalitet“ realizuju grad Prijedor, Agencija za ekonomski razvoj “PREDA-PD” i program švedske i američke vlade “FIRMA” s ciljem da metaloprerađivački sektor usaglasio sistem upravljanja kvalitetom sa zahtjevima međunarodno priznatih standarda i tako povećao svoju i konkurentnost domaće privrede .

Firmama će biti refundirana polovina troškova sertifikacije do maksimalno 5.000 KM, a riječ je o standardu upravljanja procesima proizvodnje zavarivanjem, sistemu kvaliteta u izradi čeličnih konstrukcija, sistemu upravljanje kvalitetom, sistemima upravljanja zaštitom životne sredine i standardu za upravljanje energijom.

Korisnici sredstava treba da su registrovani i da obavljaju djelatnost na području grada Prijedora, da redovno izmiruju zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da proces sertifikacije završe do 31. maja ove godine, uključujući dobijanje sertifikata i završe plaćanja prema ovlaštenoj sertifikacijskoj kući koja je registrovana u RS i BiH.

Podsticajna sredstva ne dodjeljuju se za resertifikaciju.

Prijave su dostupne na veb stranicama grada Prijedora i Agencije “PREDA- PD”. Sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Agenciji „PREDA-PD“. Rok za podnošenje prijava je do kraja ove sedmice.

SRNA