predapd-kraj obuke-adobeAgencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ uručila je sertifikate za 15 polaznika koji su uspješno završili obuku za dizajnere i graFičare iz soFtverskih programa “Adob Ilustrator” i “Adob Indizajn”.

Program obuke realizovan je u kreativnom centru Agencije “PREDA-PD” u okviru USAID-ovog projekta Partnerstvo za inovacije, a s ciljem da polaznicima pruži sveobuhvatnu obuku iz graFičkog dizajna, te omogući znanje za kompletno dizajnersko rješenje za pripremu štampe.

“Od 15 polaznika obuke, njih 11 su mladi nezaposleni ljudi koji su na ovaj način unaprijedili svoja znanja i vještine što će im pomoći pri pronalasku zaposlenja, dok su četiri učesnika zaposleni, te im je ovaj program omogućio da naučene vještine primijene u svojim kompanijama, čime će ih učiniti konkurentnijima”, saopšteno je danas iz Agencije “PREDA-PD”.

Obuka je trajala od 16. juna do 29. jula.

SRNA