Izvještaj o hidrološkoj situaciji na području grada Prijedor na dan 10.03.2017.godine (07:00)

Uvidom u stanje vodostaja vodotoka rijeke Sane, dana 10.03.2017. godine u 07:00 časova utvrđeno je sljedeće:

1.Vodostaj rijeke Sane iznosio je 310 cm, i ima trend pada s obzirom ne intenzitez padavina na području grada Prijedor i na slivnom području vodotoka rijeke Sane.
2 Stanje u zonama naselja u kojima je došlo do zaplavljivanja se normalizuje, došlo je do povačenja plavnih voda , voda se još uvijek zadržava u prirodnim depresijama .
3.Sve putne komunikacije na području grada Prijedor su prohodne.
4.Vodostaji rijeka Gomjenice i Miloševice su takođe u padu tako da nema ugroženih objekata u zonama ovih vodotoka.
5.Zbog postojeće meteorološke situacije i predviđanja da u narednom periodu neće biti intenzivnih padavina koje bi mogle uzrokovati nagli rast vodostaja vodotoka na području grada Prijedota predležemo Gradonačelniku grada Prijedora sljedeće:

-Stavlja se van snage odluka o proglašenju prvog stepen pripravnosti zaštite od poplava – na području grada Prijedor koja je donesena dana 08.03.2017. godine.

-Obavezuju se svi nadležni subjekti da preduzimaju mjere asanacije stanja i otklanjanja posljedica poplava u zonama koje su bile zahvaćene poplavama.

Šef odsjeka Dušan Vranješ