vodostaj 2septembar-jutroGradski štab za vanredne situacije u Prijedoru pozvao je građane koji žive u zonama potencijalnog poplavnog rizika da prate medije i situaciju na terenu da bi u slučaju potrebe na vrijeme pristupili preduzimanju preventivnih mjera zaštite.

“Odsjek za civilnu zaštitu neprekidno će pratiti stanje na terenu i u slučaju potrebe informisati javnost i preduzimati sve neophodne mjere zaštite i spasavanja”, navodi se u saopštenju komandanta Štaba Marko Pavić.

Zbog obilnih padavina na širem slivnom području rijeke Sane i njenih pritoka u posljednja dva dana bujaju vodotoci i zadržava se voda u prirodnim depresijama, na poljoprivrednom zemljištu i na dijelovima lokalnih putnih komunikacija.

“Vodostaj rijeke Sane za posljednja 24 časa porastao je za 283 centimetara i trenutno iznosi 320 centimetara, što je za jedan metar ispod nivoa kada se proglašava prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava”, navodi se u saopštenju.

Vodostaj rijeke Sane u Sanskom Mostu trenutno stagnira. Meteorološka prognoza je i dalje nepovoljna, tako da se očekuju nove padavine i dalji porast vodostaja Sane i njenih pritoka.
Tekst – SRNA
Foto – Aleksandar Drakulić