Domu zdravlja Prijedor danas je uručena medicinska i nemedicinska oprema ukupne vrijednosti 48.000 KM koju je donirala Vlada Švajcarske u sklopu projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“ /ProSes/ i biće korištena za pružanje nedavno uvedenih usluga zdravstvene njege u zajednici. Pored navedenog, uloženo je 130.000 KM za edukaciju i praktično osposobljavanje 31 medicinske sestre.

Direktor za saradnju u Ambasadi Švajcarske u Bih Barbara Dvajler Šeue uručujući opremu istakla je da je rad medicinskih sestara u zajednici posebno važan jer one mogu da dođu do osoba kojima je pomoć potrebna u njihovim domovima, do onih koji žive u izolaciji i onih koji nemaju mogućnost da traže pomoć.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić uručio je sertifikate medicinskim sestrama koje su u okviru projekta uspješno završile obuku iz pružanja sesetrinskih usluga u zajednici.

„Ova podrška omogućila je medicinskim sestrama u Prijedoru novi pristup radu u zajednici, ne samo za liječenje pacijenata , nego i za prevenciju bolesti“ istaskao je Bogdanić.

Od novembra 2015.godine, ProSes je podržao Dom zdravlja Prijedor obezbjeđivanjem edukacije i praćenja u radu za 31 medicinsku sestru, a njihov prioritet je rad sa pacijentima sa hroničnim oboljenjima, pružanje usluga vezanih za liječenje i za promociju zdravlja.

Rezultati koji su postignuti u prvih šest mjeseci su veoma obećavajući jer je obavljeno skoro 500 kućnih posjeta nepokretnim i palijativnim pacijentima, a za preko 5100 pacijenata sa hroničnim oboljenjima po prvi put su medicinske sestre obavile detaljan godišnji kontrolni pregled.

Projekat ProSes, koji podržava i finansira Vlada Švajcarske sredstvima u iznosu od 8 miliona KM, provodi se u cijeloj BiH, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Federalnim ministarstvom zdravstva.

Delegaciju Ambasade Švajcarske danas je primio i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković,a na prijemu je potvrđena dobra dugogodišnja saradnja grada Prijedora i Vlade Švajcarske preko ambasade Švajcarske u BiH i Agencije za razvoj /SDC/ u raznim infrastrukturnim i drugim projektima značajnim za građane Prijedora.

Tekst i foto – www.prijedorgrad.org
Foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com