Osnovni sud Prijedoru u 2016. godini radio je sa 60-ak izvršilaca, od kojih je 16 nosilaca pravosudnih funkcija: 13 redovih sudija, troje dodatnih sudija i jedan stručni saradnik.

Ostalo je administrativno, tehničko i pomoćno osoblje.

I pored nepotpune popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta, ostvareni su dobri rezultati.

– Kada se govori o predmetima koji su zavedeni u takozvani CMS, sistem za obradu predmeta u sudovima, trend je ostao isti. Uvedeno je u sistem 10.000 novih predmeta, a oko 11.000 predmeta je riješeno u prošloj godini. Slična su kretanja i kada je riječ o takozvanim komunalnim predmetima: primljeno je oko 2.100 novih predmeta, a riješeno 2.500. Komunalni predmeti se vode u novom sistemu SOKOP. Cilj oba pomenuta sistema u krajnjem je ubrzavanje rada – rekla je Tanja Bosančić, sekretar Osnovnog suda Prijedor i službenik za odnose sa javnošću.

Trend prijema je donekle ostao isti, govorimo o nekih 2.100 primljenih predmeta i 2.500 okvirno riješenih predmeta u 2016.

Prijedorski osnovni sud u 2016. godini ostvario normu sa 123 posto, dok je kvalitet odluka ocijenjen sa 93,76 procenta efikasnosti, što je zadovoljavajuće.

RTV Prijedor