vodovod-akcijaPrijedorski „Vodovod“ organizovao je danas akciju čišćenja deponije otpada u zoni sanitarne zaštite bunara u Bišćanima u povodu 22. marta, Svjetskog dana voda.

Rukovodilac službe za razvoj i ekologiju u ovom preduzeću Miroslav Glušac izjavio je da uklanjanje divljih deponija iz okoline izvorišta vode traje 12 godina gdje je u saradnji sa gradskom upravom i preduzećem “Komunalne usluge” najveći dio njih prebačen na gradsku deponiju.

“Danas je pritisak na divlje deponije mnogo manji i uz rad kontrolnih službi manji je problem, ali je i dalje prisutan. Opasni otpad u cjelosti je odvezen na gradsku deponiju, a ostalo je zemljište koje je pogodno za tehničku rekultivaciju”, rekao je Glušac novinarima.

On je naveo da u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode ima ogroman broj napuštenih šljunkara na koje se potom nekontrolisano odlaže i otpada koji može ugroziti kvalitet podzemnih voda.

“Preporuka građevinarima je da višak zemlje deponuju na za to predviđene lokacije. Mi smo napravili mapu tih deponija i dostavili je gradskoj upravi, te ćemo nastojati da zajedno navedemo izvođače građevinskih radova na tako kontrolisani postupak”, dodao je Glušac.

Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine u gradskoj upravi Prijedor Snježana Vranješ rekla je da grad realizuje i planira brojne projekte kojima je cilj smanjenje zagađenja vode odnosno prečišćavanje otpadnih voda do parametara utvrđenih pravilnicima i standardima.

“Riječ je o projektima kanalizacione mreže u Tukovima, Gomjenici, Kozarcu i Omarskoj”, kazala je Vranješ.

Ona je dodala da je za više manjih akcija za zaštitu životne okoline u budžetu grada za ovu godinu planirano 10.000 KM.

Svjetski dan voda obilježava se širom svijeta 22. marta, ove godine pod sloganom „Voda i energija“. Više od 1,2 milijarde ljudi u svijetu nema pristup čistoj, higijenski ispravnoj vodi, a 2,4 milijarde ljudi živi bez osnovnih sanitarnih uslova. Zbog zdravstveno neispravne vode za piće u svijetu godišnje umire oko 15 miliona ljudi.

SRNA