masinska-skola-elektrotehnicka-skolaPrijem 8 profesora – JU MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 05.01.2017.
Broj izvršilaca: 8

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor za predmet: Oblikovanje namještaja 2 časa(IV razred- tehničar za obradu drveta) 1 izvršilac -pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. god
2. Profesor za predmet: Konstruisanje 4 časa (II razred- tehničar za obradu drveta), 1 izvršilac –pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
3. Profesor za predmet:Automatizacija proizvodnje 2 časa (IV razred – tehničar za obradu drveta), 1 izvršilac –pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
4. Profesor za predmet:Telekomunikacioni saobraćaj 2 časa (III razred-tehničar logistike i špedicije), 1 izvršilac –pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
5. Profesor za predmet: Matematika 14 časova, 1 izvršilac –pripravnik na određeno vrieme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.
6. Profesor za predmet: Kultura religija 5 časova, 1 izvršilac –pripravnik na određeno vrijeme do31.08.2017.godine.
7. Profesor za predmet: Osnove energetike 2 časa ( II razred-mehaničar grejne i rashladne tehnike), 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do31.08.2017.godine.
8. Profesor za predmet: Konstruisanje 2 časa( drugi razred-varilac), ), 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do31.08.2017.godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 102/14.i 42/16, član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti :
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjesei (prilaže samo izabrani kandidat);
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radna mjesta samo pod brojem 7 i 8;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti
vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 16.01.2017. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU „MAŠINSKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

Zavod za zapošljavanje RS

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: FIRMA IZ LJUBIJE PRIMA 5 PRIPRAV... EKP ELKER A.D. Ljubija Drage Lukića 39a Ljubija Pripravnici sljedećih zanimanja: 1.Diplomirani ekonomista - 1 pripravnik 2.Diplomirani inžin...
KONKURS ZA POSAO: POTREBNA TRI RADNIKA RAZLIČITIH ... ENEKS-M doo Kozarac Autoservis, tehnički pregled i osiguranje vozila Kozaruša bb, 79202 Kozarac, Prijedor, Republika Srpska, BiH Tel/fax: 052/482-5...
KONKURS ZA POSAO: KUHAR USZ „Naš dom Enea“ Dom za smještaj bolesnih i starijih lica Kozaruša bb Kozarac-Prijedor Tel: 052/911-811 Konkurs za KV kuhara Potrebna KV k...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE PRIMA 5 PR... Predmet: KONKURS Preduzeće Inving Invest Inžinjering d.o.o Prijedor raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta: 1.Diplomirani ekonomista — pri...
FONDACIJA “ZAJEDNIČKI PUT” PRIJEDOR TRAŽI PROFESOR... Fondacija „Zajednički put” Prijedor raspisuje Javni poziv za prijem jednog profesora engleskog jezika za angažman u okviru programa „Škola stranih jez...
KONKURS ZA POSAO: MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR PRIMA RA... Diplomirani inženjer rudarstva - MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 14.06.201...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR OSNOVNE ŠKOLE KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE - OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ“ LJUBIJA – PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor O...
KONKURS ZA POSAO: SEKRETAR OSNOVNE ŠKOLE Sekretar škole - OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ“ LJUBIJA – PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 14.0...