VAGA (23.9.- 04.11.) LIBRA
Trebalo bi da pazite kakve odluke donosite. Imate mogućnost da osmisliste projekte koji bi mogli da vam donesu dobre prihode. Ne ulazite u rasprave sa onima koji vam nisu dorasli ili koji imaju nešto protiv vas. Danas možete biti prilično sentimentalni ili nostalgično raspoloženi zbog nečega što se odnosi na neki vaš uspeh u prošlosti.