ilustracija-daktilograf-1Daktilograf – Osnovni sud u Prijedoru

Oblast: Ostalo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 15.12.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Daktilograf

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi su:
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18.godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

ilustracija-daktilograf-33. Posebni uslovi – srednja škola u četvorogodišnjem trajanju-ekonomska ili upravna, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

4. Potrebna dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
-dokaz o radnom iskustvu i
-kopiju lične karte.

Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa a prije potpisivanja ugovora o radu uvjerenje o radnoj sposobnosti a sud će dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.