ilustracija-profesor-stranog-jezika-3Nastavnik-profesor razredne nastave – OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” BUSNOVI

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 13.10.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik-profesor razredne nastave – 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
-da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
-da je punoljetan
-da je radno sposoban
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;
2.uvjerenje o državljanstvu ,
3.rodni list ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom statusu člana porodice poginulih borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu člana porodice borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
10.ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.
11.uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.
12. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Sl.glasnik RS ‘’ br: 102/14, 45/16).

Testiranje i intervju će se obaviti dana 19.10.2016. godine sa početkom u10 časova. Testiranje i intervju za navedeno radno mjesto obaviće se u školi u Busnovima, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“.
JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ”
BUSNOVI
79101 PRIJEDOR

Zavod za zapošljavanje RS