elektrotehnicka-masinska skola prijedorKONKURS za prijem radnika – ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 13.10.2016.
Broj izvršilaca: 6

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor za predmet: Elektroenergetika (IV razred – tehničar računarstva) – 2 časa – 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
2. Profesor za predmet: Električne mašine – izborni (IV razred – tehničar elektroenergetike) – 2 časa – 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
3. Profesor za predmet: Baze podataka (III razred – tehničar računarstva) – 3 časa -1 izvršilad sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine. Kandidat treba da poznaje rad sa SQL bazom podataka.
4. Profesor za predmet: Programiranje i programski jezici (II razred – tehničar računarstva) – 4 časa – 1 izvršilac sa iskustvom do 31.08.2017. godine. Kandidat treba da poznaje S i S++ programski jezik.
5. Profesor nza predmet: Električne mašine i uređaji (II razred –električar– 2 časa – 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
6. Profesor za predmet: Elektromotorni pogoni (IV razred – tehničar elektroenergetike)- 2 časa – 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.

ilustracija-trazim-posaoOPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 102/14.i 42/16, član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti:
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjesei (prilaže samo izabrani kandidat);
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti
vraćene kandidatima.

NAPOMENA: Ukoliko ne bude prijava sa iskustvom razmatraće se prijave bez iskustva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 18.10.2016. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na tetiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.

Zavod za zapošljavanje RS