muzej kozare-biblioteka-maj 2015Muzej Kozare raspisuje Konkurs za samostalne likovne izložbe za izlagačku sezonu 2017. godine.

Konkurs traje od 15.9. 2016. do 15.10. 2016. godine.

Rezultati Konkursa biće saopšteni najkasnije do 15.11. 2016. godine.

Nakon završetka Konkursa svi kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte (E-mail).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi:
-lični podaci (adresa, telefon i E-mail);
-prijava sa koncepcijom izložbe;
-radna biografija;
-10 reprodukcija radova (prijedlog za izložbu sa tehničkim opisom radova);
-katalog sa poslednje izložbe.

muzej kozare-izlozba grafika (4)Ukoliko projekti podrazumijevaju i druge oblike sadržaja programa, opisati sadržaj i tehničke podatke.

Svi autori čije izložbe Umjetnički savjet Muzeja Kozare uvrsti u program, obavezni su da Muzeju Kozare ustupe jedan rad sa izložbe.

Muzej Kozare snosi troškove dizajna i štampanja kataloga, plakata i pozivnica.

Tiraž kataloga je 100 primjeraka.

Veličina kataloga je jedna strana A3 4/4.

izlozba darko djurovic (3)Prijave i dokumentaciju slati na:
Muzej Kozare
Nikole Pašića b.b.
79000 Prijedor
Sa naznakom (za Konkurs)

Dokumentaciju u elektronskom obliku slati na E-mail
maticnimuzejkozare@gmail.com

Muzej Kozare Prijedor