sud bih (1)Dva svjedoka Državnog tužilaštva su ispričala da su učestvovali u akciji u selu Zecovi (opština Prijedor) i da tom prilikom lično nisu naišli na oružani otpor niti pronašli naoružanje.

Vlado Mršić je kazao da je u proljeće 1992. godine bio angažovan u Rasavačkoj četi, čiji je komandir bio Dušan Milunić.

Svjedok je napomenuo da je “kasnije bio kuhar”.

Sjedište Rasavačke čete, kao i rezervnog sastava policije, bilo je, prema Mršiću, u prostorijama Mjesne zajednice u Rasavcima (opština Prijedor). On je dodao da je komandir rezervnog sastava policije bio Radomir Stojnić “Grom”.

“Bio sam u kuhinji. Komandir Dušan Milunić je rekao da donesem večeru i kad sam je podijelio, rekao je da ostanem tu s jedinicom”, prisjetio se Mršić, preciziravši da je noć prije akcije večeru odnio u zaselak Stupari.

Prema svjedoku, komandir je kazao da će “možda biti akcija” i da će učestvovati “ukoliko budu tu”. Mršić je naglasio da je Milunić rekao da se, ako bude pretres terena u Zecovima, ništa ne smije raditi samovoljno, niti da se smiju dirati žene i djeca.

sud bih (3)On je dodao i da je komandir kazao da je cilj akcije “da se izvrši pretres ako ima naoružanja i da se vidi ima li ekstremista”.

Ujutro je, kako je ispričao, stigla naredba da se ide prema Hujića brdu, a potom prema magistralnom putu za Sanski Most. Svjedok je rekao da je tokom kretanja među njima bio i Dušan Milunić, kao i da je čuo pucanje s “lijeve strane” i vidio da nešto gori na brdu.

Svjedok je naveo da je kod Zikine kafane bila “neka vojska” te policija, za koju je zaključio da je vojna jer su imali bijele opasače. On je zatim, napomenuo je, otišao na glavnu cestu i kući.

Mršić je kazao da je kasnije čuo da su na Gradini stradali neki civili.

U unakrsnom ispitivanju, svjedok je pojasnio da njegov pravac kretanja nije bio kroz centar Zecova, kao i da tog dana nije vidio Radomira Stojnića, niti bilo koga od rezervnog sastava milicije.

Za ubistva, mučenja, seksualno nasilje, uništavanje i oduzimanje imovine stanovnika sela Zecovi u julu 1992. godine, optuženi su Dušan Milunić, Radomir Stojnić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić, Zdravko Antonić i Rajko Gnjatović.

sud bih (2)Prema optužnici, Milunić je bio komandir Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Radomir Stojnić komandir Rezervne stanice milicije Rasavci, a Radovan Četić predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Ostali su bili pripadnici Rasavačke čete, milicije te drugih formacija.

Svjedok Tomislav Mršić je izjavio da se nalazio na dežuri u Stuparima kada im je rečeno da će ujutro biti akcija. On je dodao da su ujutro krenuli prema Hujića brdu, gdje su dobili naredbu od Duška Milunića, koji je kazao da se vrši pretres u Zecovima, Hambarinama i Čarakovu, da se niko ne dira i ne ulazi u kuće. Milunić, prema riječima svjedoka, nije rekao cilj akcije.

Nakon što mu je Tužilaštvo predočilo raniju izjavu prema kojoj je kazao da je Milunić rekao da se traže “Zelene beretke” i naoružanje, te da se muškarci privode prema glavnoj cesti, svjedok je odgovorio da “ostaje pri onom što je izjavio tad i sad”.

Tokom kretanja, Mršić je, kako je pojasnio, vidio žene i djecu da idu prema Zikinoj kafani.

Oba svjedoka su kazala da tokom svog učešća u akciji nisu naišli na otpor, niti pronašli neko naoružanje.

Suđenje će se nastaviti 8. jula.

BIRN