nasiljeU prihvatnoj stanici Centra za socijalni rad Prijedor lani su boravile 63 žrtve nasilja u porodici, a od njenog osnivanja 2003. godine ukupan broj korisnika je 630, uglavnom žena i djece.

“Naše iskustvo pokazuje da su 72 časa dovoljna za iznalaženje adekvatnog odgovora svih institucija zaduženih za zaštitu i zbrinjavanje žrtve”, navodi se u informaciji Centra za socijalni rad Prijedor o nasilju u porodici.

Prihvatna stanica služi za privremeni boravak žrtava nasilja, te djece koja se nađu u skitnji ili prosjačenju, uz 24-časovnu kontrolu stručnih radnika Centra za socijalni rad.

“I pored pokazatelja koji opravdavaju postojanje ovakvog i sličnog vida zbrinjavanja, i dalje se zalažemo za primjenu modela nekih evropskih zemalja po kojem se počinilac nasilja, a ne žrtva, iseljava iz zajedničkog stana, jer smatramo da se izlaskom iz svog ambijenta žrtve, posebno djeca, dodatno traumatizuju”, navodi se u informaciji.

nasilje u porodici-ilustracijaPrijedorski Centar za socijalni rad u 2015. godini zabilježio je 102 slučaja nasilja u porodici.

“Svi zajedno moramo raditi na tome da senzibilišemo i osvijestimo javnost i sve građane o problemu porodičnog nasilja, ali ne na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, što, nažalost, nije rijedak slučaj u našim medijima”, navode u prijedorskom Centru za socijalni rad.

Kao najveći problem u ovoj oblasti ističu neinformisanost o samoj pojavi, o prepoznavanju i prijavljivanju slučajeva nasilja, o institucionalnim mehanizmima i o SOS telefonu 1264, uvriježenost pogrešnog stava da je porodično nasilje privatni problem, te nedostatak povjerenja u institucije zaštite žrtve i rješavanja problema porodičnog nasilja.

Kada je u pitanju regulativa, nisu razrađeni mehanizmi saradnje između Centra za socijalni rad i mjesnih zajednica, propisane zaštitne mjere teško su provodive u praksi, ne postoje usaglašeni metodologija i standardi u procjeni počinjenog nasilja u porodici da li je u pitanju krivično djelo, prekršaj i ima li hitnoće u postupanju, ograničeni su materijalni i ljudski resursi i ne postoje pravila za slučajeve kada su službenici izloženi bezbjedonosnom riziku usljed rada sa počiniocima nasilja u porodici.

Prvi memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv nasilja u porodici u Prijedoru je potpisan 2006. godine, prvi protokol u cilju zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici 2010. godine, a krajem prošle godine novi protokol između Centra za socijalni rad, CJB, Doma zdravlja, bolnice “Doktor Mladen Stojanović”, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, a radi se na uključivanju tužilaštva i suda u ovaj protokol.

SRNA
Foto – ilustracija

nasilje nad djetetom ilustracija-nasilje u porodici