predapd-crismas-forli-sastanak (1)U periodu 18-21.04.2016 godine, u gradu Forliju u Republici Italiji, održan je drugi sastanka projektnog tima u okviru projekta “CRISMAS”. Domaćin sastanka bila je Provincija Forli-Ćezena, koja je i jedan od partnera na projektu.

Na sastanku je diskutovano o do sada realizovanim kao i o budućim aktivnostima planiranim u okviru projekta.

Grad Prijedor su predstavljali predstavnici Agencije PREDA-PD i Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.

Projekat „CRISMAS“ je dvogodišnji projekat koji finansira Evropska Komisija kroz mehanizam za civilnu zaštitu.

Cilj projekta je kreiranje strateških dokumenata i planova u svrhu upravljanja rizicima od prirodnih i drugih oblika katastroga.

predapd-crismas-forli-sastanak (2)Projekat će biti realizovan u periodu 01.01.2016-31.12.2017.godine, a realizuje se od strane konzorcijuma koji čine predstavnici 5 država: Bezbjedonosni region Južna Holandija Jug i Itineris Zdravlje i Bezbjednost (Holandija), Provincija Forli-Ćezena (Italija), Distrikt Ungeni (Moldavija), Regija Stavanja (Norveška)i Grad Prijedor (BiH).

PREDA-PD