amp-medjunarodni dan zastite zdravlja (1)Prigodnim programom i pokaznim vježbama, zaposleni u kompaniji ArcelorMittal Prijedor su već tradicionalno obilježili međunarodni dan zaštite zdravlja i zaštite na radu. Kako bi svi zaposleni, kao i naši izvođači, mogli da prisustvuju i učestvuju u aktivnostima, manifestacija je organizovana u četiri dana, počev od petka, 22. aprila, pa do danas, kada se u svijetu obilježava dan zaštite zdravlja I zaštite na radu.

“Za naše zaposlene programom smo obuhvatili preventivne mjere zaštite od vrućina u predstojećem ljetnom periodu, kao I provjeru ispravnosti hrane i vode za piće. Takođe smo se bavili I incidentima koji su se događali u prethodnom periodu, kao I korjenima uzroka tih incidenata, kako bi se takvi incidenti mogli izbjeći u budućnosti.” rekao je Davorin Šikman, v.d. rukovodioca službe zaštite na radu.

U okviru programa izvedene su I praktične vježbe na svim lokalitetima, u kombinaciji dva standarda prevencije fatalnih nesreća, gdje je simuliran sudar niskog vozila sa teškom rudarskom mehanizacijom i istovremeno pojava srednjeg požara, uz reagovanje Tima za interventno djelovanje i profesionalne vatrogasne službe.

“Zaštita zdravlja I zaštita na radu je najviši prioritet u poslovanju naše kompanije. Programi ovakvog karaktera su samo jedan segment aktivnosti koje mi provodimo sa našim zaposlenim tokom cijele godine. Naš cilj je da svaki zaposleni radi bezbjedno, a to zahtjeva učešće svih nas zajedno, uvijek i kontinuirano.” naveo je u izlaganju zaposelnima Mladen Jelača, direktor ArcelorMittal Prijedor.

ArcelorMittal komunikacije

amp-medjunarodni dan zastite zdravlja (2) amp-medjunarodni dan zastite zdravlja (3)