elektrotehnicka-masinska skola prijedorDiplomirani inženjer mašinstva – Mašinska škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 17.03.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Diplomirani inženjer mašinstva – 1 izvršilac, 14 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2016. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, broj:1/16.) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:
1. Uvjerenje o državljanstvu;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za rad sa učenicima izdato od nadležne ustanove dostaviće kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
11. Uvjerenje o neosuđivanosti, za kandidata koji bude izabran po konkursu, Škola će zatražiti od nadležnog Centra javne bezbjednosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak 21.3.2016. godine u 10:00 časova, u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i ukoliko se ne pojave u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu na konkurs i dokumentaciju dostaviti na adresu Ul. Nikole Pašića 4, 79101 Prijedor, sa naznakom „za konkurs“.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati kandidatima. Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske