sud prijedorPrijedorska kancelarija Pravobranilaštva Republike Srpske evidentirala je prošle godine 2.204 predmeta ratnih šteta “teških” blizu sto miliona maraka.

“Iz prethodnog perioda preneseno je 2.157 predmeta, a prošle godine je zaprimljeno 47 novih”, navodi se u izvještaju o radu ove kancelarije za 2015. godinu.

U 2015. godini prijedorska kancelarija riješila je 375 predmeta vrijednih oko 1,2 miliona KM, gdje je u 280 predmeta postignuto poravnanje, a u 95 obustavljen postupak, dok je ostalo neriješeno 1.829 predmeta vrijednosti 97,2 miliona KM.

“U 2015. godini održano je 636 rasprava, u četiri predmeta uložene su žalbe – prigovori Ministarstvu pravde Republike Srpske kao drugostepenom organu, a u jednom predmetu pokrenut je upravni spor”, dodaje se u izvještaju.

U nekim predmetima ratne štete postoje odluke Apelacionog suda BiH sa precizno definisanim rokovima i oni su prioritetni za rješavanje, budući da mogu dovesti do posljedica po institucije RS.

Tekst – SRNA
Foto arhiva – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com