sud bih (3)Svjedok Državnog tužilaštva je ispričao kako je vidio ubistva civila u selu Zecovi (opština Prijedor).

Svjedok Z-2, nekadašnji pripadnik rezervnog sastava policije u Rasavcima (opština Prijedor), prisjetio se kako je krajem proljeća 1992. godine dežurao na punktu kada je u jutarnjim satima naišao komandir Radomir Stojnić zvani Grom, s drugim pripadnicima rezervnog sastava policije.

Komandir Stojnić je, prema svjedoku, kazao da se ide u Zecove kako bi se vidjelo ima li još naoružanja te “da muškarci idu prema glavnoj cesti”. Svjedok je istakao da je Stojnić rekao da se niko ne maltretira.

Z-2 je kazao kako su stigli na brdo iznad Zecova i da je komandir usput raspoređivao grupe od tri do četiri čovjeka.

“Ja sam bio u grupi sa Z-13 i Z-12. Komandir Stojnić je rekao da mi idemo prema kući Izeta Bačića i vidimo ima li još naoružanja. Ako nađemo Izeta i Šonju, da ih uputimo prema glavnoj cesti Prijedor – Sanski Most”, prisjetio se Z-2, naglasivši da je prije ovog događaja Šonja Bačić jedne prilike predao naoružanje na njegovom punktu.

Postupajući po naredbi, kako je naveo, u kući Bačića su zatekli majku, ženu i djecu, te im je kazano da Izet i Šonja nisu tu i da nemaju naoružanja.

Z-2 je izjavio da su nakon toga došli do škole, i da su vidjeli zapaljeno sijeno, “možda i kuću”, džamiju, te čuli pucnjavu.

Svjedok je rekao da je kod škole primijetio dosta muškaraca civila, vojske i policije, ali nije znao o kojoj vojsci se radilo.

Svjedok je kazao da je s lijeve strane puta vidio naoružane Groma i Zorana Stojnića te Šonju Bačića kako stoji, i dodao da je on sa Z-12 i Z-13 prošao pored njih.

Idući, Z-2 je čuo pucnjavu i, kada se okrenuo, vidio je Šonju kako leži na zemlji. On je dodao kako misli da su Grom i Zoran Stojnić držali oružje u rukama, ali nije mogao precizirati da li je bilo upereno ili ne.

U unakrsnom ispitivanju svjedok je pojasnio da nije vidio nikog da puca u Šonju, niti da on pada.

Z-2 je rekao da je vidio kako je rezervni policajac Stevo Radulović pucao po civilima, kao i da je nožem ubo jednog civila.

Na pitanje Tužilaštva da li je na njegovu grupu pucao neko od stanovnika, svjedok je odgovorio da je bilo pucnjave i da ne zna ko je pucao, ali da pred njega niko nije izašao da puca.

Za ubistva, mučenja, seksualno nasilje, uništavanje i oduzimanje imovine stanovnika sela Zecovi optuženi su Dušan Milunić, Radomir Stojnić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić, Zdravko Antonić i Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, Milunić je bio komandir Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Radomir Stojnić komandir Rezervne stanice milicije Rasavci, a Radovan Četić predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Ostali su bili pripadnici Rasavačke čete, milicije te drugih formacija.

Suđenje će se nastaviti 19. februara.

BIRN