predapd-crismas projekat-sastanak (1)Partneri iz pet različitih država održali su 19. i 20. januara 2016. godine uvodni sastanak u okviru evropskog projekta CRISMAS. Sastanak je održan u gradu Alblaserdamu a sastanak je organizovan od strane Bezbjedonosnog regiona Južna Holandija Jug (VRZHZ).

Partneri u ovom projektu su holandski Bezbjedonosni region Južna Holandija Jug i Itineris, opština Stavanger iz Norveške, Distrikt Ungeni iz Moldavije, Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora “PREDA-PD“ i italijanska provincija Forli-Ćezena.

Cilj projekta, finansiranog od strane Evropske Komisije, je da pomogne partnerma u izradi procjene rizika od svih opasnosti i da formuliše njihovu strategiju za upravljanje rizicima. On koristi iskustva MiSRaR i PRISMA projekta, svih ranijih projekata u koji su bili uključeni Bezbjedonosni region Južna Holandija Jug i Itineris Zdravlje i Bezbjednost. Takođe, provincija Forli-Ćezena je bila uključena u projekat MiSRaR. Sva ova iskustva su inkorporirana u ovaj projekat.

predapd-crismas projekat-sastanak (2)Projekat, takođe, pomaže izgradnju evropske mreže za profesionace iz državne upave koji rade procjene rizika i na taj način podstiče saradnju i razmjenu znanja u ovoj oblasti širom EU. Web prezentacija je već kreirana sa “bazom najboljih praksi” i forumom za diskusiju. Web prezentacija se može naći na adresi www.crismaseurope.eu .

Partneri su održali veoma kvalitetan uvodni sastanak u Alblaserdamu na kojem je razmjenjeno mnogo informacija. Partneri su naučili mnogo jedni o drugima, o drugim zemljama, metodama za procjene rizika, o upravljanju rizicima i sistemu uprave u partnerskim zemljama. U srijedu je održan sastanak nadzornog odbora projekta na kojem je formalno potpisan i partnerski Ugovor između partnera.

Takođe, bitno je pomenuti i posjetu vjetrenjačama u Kinderdijk. U utorak su partneri pozdravljeni od strane Gradonačelnika Alblaserdama.

U narednim danima svi partneri će graditi svoje lokalne mreže uključujući svoje lokalne zainteresovane strane. Takođe, u februaru će holandski partneri posjetiti svoje partnere dajući podršku njihovom početku.

PREDA-PD

predapd-crismas projekat-sastanak (3)