rtvpd-socijalna karta ljubijaPrema podacima istraživanja koje je proveo Centar za socijalni rad, u mjesnoj zajednici Ljubija je oko 45 korisnika novčane pomoći te preko 48 korisnika dodatka za pomoć i njegu.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, sa ovog područja prisutno je 789 nezaposlenih lica, od toga 356 sa preostalom radnom sposobnošću.

Pored toga, ima 112 korisnika novčanog dodatka na čak 167 djece, među kojima je 90 posto mladih nezaposlenih roditelja.

Obroke u Javnoj kuhinji u ovoj mjesnoj zajednici, svakodnevno koristi između 35 i 40 građana.

Sve su ovo podaci na osnovu kojih će biti izrađeni planovi i programi kako da Centar za socijalni rad pomogne ovom dijelu prijedorskog područja, rekla je, predstavljajući socijalnu kartu Ljubije, na jučerašnjem okruglom stolu, Milena Miodragović, direktor Centra za socijalni rad Prijedor.

RTV Prijedor