RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Svesni ste svojih potencijala i ne želite da raspite svoju energiju i vreme na one koji bi mogli da i sami nešto nauče o poslu. Mnogi se oslanjaju na vas i pokušavaju da vam laskanjem u stvari daju na znanje da očekuju da vi završite i njihov deo posla jer ste u tome iskusniji. Danas imate potrebu za iskazivanjem svojih talenata i ako ste umetnik, predstoji vam uspeh.