srna-izbor kneza (2)Gornja Dragotinja selo kod Prijedora jedina je Kneževina na Balkanu.

Nastala je po ideji braće Sime i Slobodana Brdara.

Kneževina ima vlastiti grb, himnu i pasoš, a kneza čuva počasna garda.

I ove godine izabran je knez.

Pogledajte prilog RTRS-a.