depresija-ilustracijaBroj lica koji zatraži stručnu pomoć u prijedorskom Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, koji djeluje u sastavu Doma zdravlja, iz godine u godinu se povećava.

U Republici Srpskoj su posljednjih godina u porastu depresije, anksiozni i sa stresom povezani poremećaji, kao i poremećaji vezani za upotrebu psihoaktivnih supstanci, uključujući i alkohol.

“Kada je grad Prijedor u pitanju dominiraju depresije i anksiozni poremećaji”, rekao je načelnik prijedorskog Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, specijalista psihijatrije doktor Goran Račetović.

Zaposleni u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja u Prijedoru se ponose činjenicom da su među prvima u Republici Srpskoj prošli proces sertifikacije domova zdravlja. Iako su mali tim, uspijevaju da u roku realizuju zakazane termine sa korisnicima.

Centar u Prijedoru je osnovan 2006. godine, a jedan je od ukupno 28 centara za zaštitu mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj.

RTV Prijedor