paljenje lilaPovodom predstojećih Petrovdanskih praznika a na osnovu vjerskih običaja paljenja lila građani koriste navedeni povod za paljenje raznog otpada, kabastog smeća te guma od putničkih i teretnih motornih vozila a što je u suprotnosti sa Odlukom o komunalnom redu Grada Prijedora.

„Upozoravaju se svi građani na teritoriji Grada Prijedor da je za vrijeme Petrovdanskih praznika a shodno članu 22. tačke 7. (Odluke o komunalnom redu,Sl.Gl. Grada Prijedor 05/07) zabranjeno paljenje otpada, lišća, papira, guma i drugih zapaljivih materijala, a što je kažnjivo po članu 75.,76. i 77. iste Odluke.

Komunalna policija će u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzmati pojačane mjere i obilazak područja, a protiv lica koja se ne budu pridržavali ove Odluke, podnositi prekršajne prijave.

Raspon predviđenih kazni se kreće od 50 do 3000 KM.

Mole se građani da postupe shodno gore navedenom upozorenju u cilju očuvanja zdrave ekološke sredine našeg grada.

ODSJEK KOMUNALNE POLICIJE PRIJEDOR

Foto arhiva – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com