ars kozara-najavaMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske sufinansiraće ove godine 148 projekata iz oblasti kulture izabranih na konkursu čiji su rezultati danas objavljeni na službenoj stranici Vlade Republike Srpske.

Biće sufinansirano 47 projekata iz oblasti muzičke i muzičko-scenske djelatnosti koji se odnose na zaštitu i njegovanje kulturnog nasljeđa sa iznosom od 111.200 KM i 20 projekata koji se odnose na savremeno stvaralaštvo u iznosu od 107.600 KM, te 22 književne manifestacije sa iznosom od 128.300 KM, navodi se na sajtu.

U ovu grupu spada i banjalučki “Demofest”, koji je ove godine dobio podršku sa 10.000 KM.

Stručne komisije su odabrale za sufinansiranje i 18 projekata u oblasti pozorišne produkcije, na koje će biti raspoređeno 49.500 KM, 12 projekata iz oblasti likovne i primijenjene umjetnosti, dizajna i arhitekture sa iznosom od 63.800 KM, šest projekata u oblasti pozorišnih manifestacija sa iznosom od 59.500 KM i šest projekata u oblasti filmskih festivala na koje će biti raspoređeno 58.500 KM. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu “Lut fest 2015” dobio je 25.500 KM.

Vitomir Mitrić, umjetnički direktor “Lut festa”, koji je ove godine održan od 11. do 15. maja, istakao je da je zadovoljan odobrenim sredstvima.

“‘Lut fest’ je jedan od najznačajnijih festivala za djecu, pogotovo što se radi o pozorištu lutaka, a ove godine smo imali 12 ansambala iz cijelog svijeta i veliki broj zvanica, te se nadamo da će sredstva pokriti bar dio troškova”, kaže Mitrić.

Likovno udruženje “Tačka” iz Prijedora dobilo je 13.000 KM za projekat 8. laboratorij umjetnosti u prirodi “Ars Kozara”, dok je projekat “Flaster”, istoimenog udruženja iz Banjaluke, dobio 12.000 KM.

Za izdavačku djelatnost ove godine dodijeljeno je 55.600 KM, a najviše sredstava, 5.500 KM, odobreno je za časopis “Krajina”, koji izdaje IGP “Art print”.

Na konkurse su pristigle 293 prijave za sufinansiranje projekata, od čega je odbijeno/odbačeno 145 prijava.
Stručne komisije za svaki konkurs pojedinačno su vršile procjenu i vrednovale kvalitet podnesenih projekata, te predložile rang-listu projekata za sufinansiranje.

Iz resornog ministarstva napominju da visina iznosa ne odražava kvalitet i vrijednost nekog projekta i da ne prati rang-listu komisije.

“Iznos podrške za svaki projekat pojedinačno je utvrđen na osnovu više parametara, i to: na osnovu stručne procjene članova komisije, ukupne vrijednosti projekta, potraživanja od Ministarstva, te namjenskih sredstava definisanih Pravilnikom o sufinansiranju javnih potreba u oblasti kulture”, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi bio je otvoren od 9. februara do 9. marta 2015. godine, a pravo podnošenja prijava imala su pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj i ustanove koje obavljaju djelatnost u oblasti kulture, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti u Republici Srpskoj.

Raspodjela sredstava:
Pozorišne manifestacije – 59.500 KM
Savremeno stvaralaštvo – 107.600 KM
Filmski festivali – 58.500 KM
Zaštita i njegovanje kulturnog nasljeđa – 111.200 KM
Izdavačka djelatnost – 55.600 KM
Književne manifestacije – 128.300 KM
Likovna umjetnost – 63.800 KM
Pozorišna produkcija – 49.500 KM

Nezavisne novine