Prijedorski Centar za socijalni rad zabilježio je u prošlom mjesecu sedam slučajeva porodičnog i rodno zasnovanog nasilja od kojih su u dva slučaja izrečene hitne sudske mjere protiv dvojice muškaraca koji su bili nasilni prema svojim roditeljima, rečeno je na današnjem sastanku multisektorskog tima za borbu protiv ovih vrsta nasilja.

Socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Prijedor Dragana Grujičić rekla je da se u oba slučaja radi o paketu mjera odnosno udaljenju počinioca nasilja iz stambenog prostora i zabrana približavanja žrtvi i kontaktiranja sa žrtvom nasilja.

Slađan Dačić iz Policijske uprave Prijedor rekao je da je Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor za mjesec maj proslijeđeno osam izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nasilje u porodici, kada je u pitanju područje grada Prijedora.

U dva slučaja izvještaji su podneseni tužilaštvu i bez obzira na to što su žrtve odustale od svjedočenja iskoristivši pravo privilegovanog svjedoka.

Dačić je naveo i primjer gdje su punac i punica prijavili bivšeg zeta za porodično nasilje koje je vršio prilikom kontakata sa maloljetnim djetetom kada dođe iz inostranstva gdje je zaposlen, a tužilac je kvalifikovao krivično djelo kao nasilje u porodici u prisustvu djeteta.

“I u njihovim telefonima i u telefonu njihove kćerke pronašli smo poruke prijetećeg sadržaja. Bile su to prijetnje po život. U pretresima nismo našli oružje. Nasilnika smo zadržali u pritvoru, nakon čega se njegovo ponašanje drastično promijenilo i plaćanje alimentacije uredovilo”, dodao je Dačić.

Današnjem sastanku domaćin je bila Bolnica “Dr Mladen Stojanović”, a narednom će biti Policijska uprava Prijedor.

SRNA