INTERUGO
Proizvodnja i prodaja ugostiteljske opreme
Kozarac

ZAPOŠLJAVAMO

-Frigo mehaničar/mehaničar za rashladne i grijane uređaje

Razumiješ tehničke nacrte? Znaš diagnosticirati kvar? Snalaziš se sa monoblokovima? Želiš promjenu na karijernom planu?

ZAŠTO Interugo d.o.o.?

Javi se ukoliko želiš siguran posao u rastućoj firmi, rad u manjem timu, mogućnost daljeg usavršavanja i učenja te rad uz mentora sa dugogodišnjim iskustvom.

PRIJAVU POSLATI NA

info@interugo.ba
052 344 494
061 269 389