Podrška roditeljima putem dnevnog zbrinjavanja djece atipičnog razvoja, jedna je od tema koja je razmatrana na redovnoj sjednici Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora.

“Dok su ova djeca uključena u obrazovni sistem, ona imaju potpunu podršku kako ustanove, tako i stručnih radnika. Međutim, kada završe školovanje i izađu iz obrazovnog sistema, gdje dalje? To je pitanje svih roditelja. Kao lokalna zajednica, moramo osluškivati potrebe takvih porodica i pružiti im maksimalnu podršku. Samim tim, moramo raditi na uključivanju odnosno na socijalnoj inkluziji našeg društva”, rekla je Gorica Jakovljević, defektolog u Centru za socijalni rad Prijedor.

Govora je bilo i o pripremi subjekata zaštite za predstojeće godišnje odmore u kontekstu dolaska brojne dijaspore te o saradnji sa drugim forumima. Kao primjer navedena je posjeta kolega iz novoosnovanog Foruma za bezbjednost zajednice iz Bratunca.

“Izrazili su želju da dođu u Prijedor, da se informišu o iskustvima našeg foruma. Sastanak je bio u drugoj polovini aprila, u organizaciji OSCE-a gdje su oni u najjačem sastavu, predvođeni gradonačelnikom opštine Bratunac, došli u Prijedor. Imali smo jedan plodonosan sastanak i gosti su se vratili u Bratunac puni utisaka”, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Foruma za bezbjednost zajednice Draško Đenadija.

Rad prijedorskog Foruma odavno je prepoznat u široj društvenoj zajednici, konstatovano je na sjednici.

kozarski.com